Tøybleier i barnehagen

Tøybleier i barnehagen

Kan tøybleier brukes i barnehagen? Selvsagt! Tøybleiebruk i barnehage er hverken vanskelig eller uhygienisk, men fordrer godt samarbeid mellom barnehage og foreldre.

Nedenfor finner du råd til både foreldre og barnehager om hva som forventes og hva som bør huskes på når man skal bruke tøybleier i barnehage.

Visste du at det finnes barnehager som kun bruker tøybleier? Les gjerne om Rusvik naturbarnehages erfaringer med å være «ren tøybleiebarnehage». De har redusert avfallsmengden med 80% etter de gikk over til kun tøybleier, og de eier og vasker alle tøybleier selv som en service til barna og deres foreldre. Norsk Tøybleieforening oppfordrer andre barnehager til å følge i Rusvik naturbarnehages fotspor.

Foto: Donnie Ray Jones (CC) http://bit.ly/1PRsY0n

Til foreldre

 • Gi god og grundig opplæring til barnehagepersonalet når barnet begynner i barnehage/når barnet skal begynne med tøybleier. Husk at mye av det som faller naturlig for en tøybleiebruker, f.eks. at sperrelaget må omslutte absolutt alt av innerbleien/innleggene for at det ikke skal bli lekkasje, eller noe så enkelt som hva som er frem og hva som er bak på bleien, ikke nødvendigvis er slikt som uerfarne vet eller tenker på. 
 • Skriftlig informasjon som kan legges eller henges opp ved stellebordet kan være et godt supplement til praktisk opplæring. Denne kan gjerne inneholde informasjon om akkurat deres bleietype, hvordan den tas på, at bæsj kan kastes i do m.m. Tøybleieforeningen har laget maler til infoskriv.
 • Forhør deg gjerne om noen av personalet har erfaring med tøybleiebruk fra før, og om vedkommende evt. kan bistå personale uten erfaring i den første tiden.
 • Benytt tøybleietyper som er enkle i bruk i barnehagen, slik at det er så enkelt som mulig for personalet å bruke dem. Forhør deg gjerne om barnehagen har god erfaring med visse typer, og gå til anskaffelse av disse til barnehagebruk hvis du ønsker det (barnehagen kan ikke forvente at alle ønsker eller har råd til å gå til innkjøp av akkurat den typen tøybleie barnehagen foretrekker, så det er opp til deg om du vil anskaffe slike).
 • Bleiene må være klargjort til bruk, med innlegg, rispapir o.l. Ta høyde for at barnehagen gjerne har faste skiftetider og lenger tid mellom hvert bleieskift enn det som er vanlig hjemme. Spør personalet om hvordan skifterutinene er, og beregn bleienes innleggsmengde etter det.
 • Hvis dere bruker bleier med knapper i barnehagen, kan det være lurt å markere hvilke knappehull som skal brukes. En mulighet er å bruke en «knappestopper», som er en viss del av tøybleieknapper som kan brukes til å lukke knapphull som ikke skal brukes. Produktet heter Kamsnaps male studs, str 20.
 • Ha alltid nok tøybleier liggende i barnehagen, minst til 4-5 skift pr. dag samt noen i reserve. Noen foreldre foretrekker å ta med tøybleier daglig, andre tar med for en hel uke av gangen. Det er altså opp til deg, men husk å forhøre deg med barnehagen først om hvor mye lagringsplass de har til rene tøybleier.
 • Bruk tilstrekkelig store nok våtposer, og ha gjerne et par ekstra liggende i reserve, slik at personalet ikke behøver å måtte finne alternativer til bleieoppbevaring. Ta med våtposen hjem hver dag.
 • Vær tydelig på at du ønsker alle bleier hjem igjen, også bæsjebleier. Barnehager kan være vant til at foreldre ønsker at klær som grises til ved bæsjeuhell skal kastes, og kan dermed komme til å anta at tøybleier det er kommet bæsj i også skal kastes.
 • Vasking er foreldres ansvar, og det kan ikke forventes at barnehagen skyller bleiene (unntaket er selvsagt de barnehagene som eier tøybleiene selv).
 • Husk at kommunikasjon og åpenhet er nøkkelen til et godt samarbeid om tøybleiebruk. Spør heller en gang for mye enn en gang for lite.

 Til barnehagen

 • Det er like hygienisk med tøybleier som med engangsbleier i barnehageÅ oppbevare brukte tøybleier i en våtpose er ikke særlig forskjellig fra å oppbevare brukte engangsbleier i søppelpose. (I helt ekstraordinære situasjoner, slik som ved utbrudd av Giardia, kan det bli frarådd av lokale helsemyndigheter å benytte tøybleier i barnehage, i tillegg til andre skjerpede hygienekrav. Dette er unntak, og dere må forholde dere til helsemyndighetene/kommunen i en slik situasjon.)
 • Tøybleier tar ikke lenger tid eller er vanskelig. Når bleiene er klargjort på forhånd tar det omtrent like lang tid å utføre et tøybleieskift som et engangsbleieskift (klargjøringen av bleiene gjøres av foreldrene i de tilfeller der barnehagen ikke selv er eier av tøybleiene). Tøybleier festes som oftest med knapper eller borrelås, og de aller fleste ligner på engangsbleier i form.
 • Be om utfyllende opplæring hvis dere opplever ikke å ha fått tilstrekkelig informasjon fra foreldrene.
 • Informér foreldre om hvor mye plass dere har til oppbevaring av rene bleier, slik at de kan avpasse hvor mange rene bleier de skal la ligge i barnehagen. Noen foreldre foretrekker å ta med nye bleier hver dag, andre for en hel uke av gangen, men dette må avpasses til barnehagens tilgjengelige oppbevaringsplass.
 • Hvis dere har god erfaring med en viss bleietype, gi beskjed til foreldrene som da eventuelt kan gå til anskaffelse av den typen til barnehagebrukDere kan imidlertid ikke forvente at foreldre ønsker eller er i økonomisk stand til å gå til innkjøp av et ekstra sett med tøybleier i tillegg til de familien har fra før.
 • Gi opplæring og hjelp til personale og vikarer som er uerfarne med tøybleier. Akkurat som med engangsbleier kan en tøybleie som ikke er satt ordentlig på føre til gnaging mot barnets hud, stramming rundt lår eller mage, og til lekkasjer som er en ekstrabelastning både for barnet (ubehag og frysing fordi klærne blir våte), foreldrene (ekstra vasking av klær) og barnehagepersonalet (ekstra bytte av klær).
 • Kast aldri tøybleier i søppelet. Prisen på tøybleier gjenspeiler at de skal gjenbrukes, og det koster penger for foreldre å erstatte kastede tøybleier. Hvis dere har vært uheldige og kommet til å kaste en tøybleie, er det greit å erstatte kjøpesummen. Husk at ikke alle foreldre har god råd.
 • Bleieslutt kan potensielt skje tidligere med tøybleiebarn, og det er viktig at barnehagen støtter opp om barnets eventuelle tidlige bleieslutt.
 • Les gjerne om tøybleier og tøybleiebruk på Norsk tøybleieforenings nettside (www.bleieforeningen.no).
 • Husk at kommunikasjon og åpenhet er nøkkelen til et godt samarbeid om tøybleiebruk. Spør heller en gang for mye enn en gang for lite.

Legg igjen en kommentar