Styret for 2021 er:

Leder: ikke valgt

Nestleder: ikke valgt 

Kasserer: Fredrikke Kjosavik

Styremedlemmer: Kristin Molven, Simone Brekke Nærø, Fredrikke Kjosavik, Mia P. Texnes og Sunniva Bravo

Styret for 2021 ble valgt på ordinært årsmøte 16.03.21. Ingen meldte seg som lederkandidat, og valg av dette vervet ble derfor utsatt til et ekstraordinært årsmøte som styret kaller inn til når de har klar en lederkandidat. På første styremøtet til det nyvalgte styret, ble følgende ansvarsområder fordelt:

Sosialemedier: Kristin Molven

Hjemmeside: Sunniva Bravo

Medlemsadmin: –

Snapchat: Kristn Molven