Redusér søppelberget!

Redusér søppelberget!


Det er enorme mengder bleier som går i søppelet hvert år i Norge. Her er noen bleietall som kanskje vil overraske deg.


I snitt bruker en baby 6000 engangsbleier i løpet av bleieperioden og produserer rundt ett tonnavfall 

I løpet av ett år skiftes 182 millioner bleier bare i Norge! Det er altså en enorm mengde avfall norske bleiebarn etterlater seg. Engangsbleier kan ikke gjenvinnes på grunn av plastinnhold og såkalte «superabsorbenter» som også brenner dårlig.

«Daily dirty diapers». Sean Dreilinger (CC) http://bit.ly/1QULZwd

Å bruke tøybleier bidrar til kraftig reduksjon i søppel. Det er en betydelig miljøgevinst ved å redusere søppelmengden. Visste du at det i mange kommuner derfor gis tilskudd til å kjøpe tøybleier, for å redusere avfallsmengden? Og visste du at en barnehage kan redusere avfallet sitt med omtrent 80% ved å bli en ren tøybleiebarnehage?

Foreningen startet en underskriftskampanje for fritak fra moms på tøybleier, med søppelreduksjon som et av formålene.

Legg igjen en kommentar