Hvordan foreningen ble til

Norsk tøybleieforening oppsto blant tøybleiebrukere som traff hverandre i gruppen Tøybleiesnakk på Facebook. Initiativtagerne så at det var et stort behov for informasjon «der ute». Den tilgjengelige informasjonen på nettet om tøybleier og tøybleiebruk var spredt, fragmentert og av og til selvmotsigende. Mange tøybleiebrukere på Tøybleiesnakk fortalte om at de traff på fordommer mot og myter om tøybleier i hverdagen, og om hvordan offentlige helseinstanser og barnehager manglet kunnskap om tøybleiebruk. At tøybleier er en viktig miljøsak så ut til å være «godt skjult» i offentligheten, selv om mange renovasjonsselskaper/kommuner gir tilskudd til tøybleiekjøp for å få ned den store avfallsmengden fra privathusholdninger.

Alt dette bestemte en gruppe tøybleiebrukere seg for å gjøre noe med, og Norsk tøybleieforening så dagens lys.

Foreningens arbeidsområder

Her kan du lese om hva din støtte går til når du blir medlem.

Vi er en forholdsvis nystartet forening, og derfor er det ikke alt som er satt igang ennå. Noen arbeidsoppgaver er del av en kortsiktig plan, andre av en langsiktig plan. Nye områder kommer stadig til, og hvis du ønsker å tipse oss om saker vi bør jobbe med kan du gjerne sende oss en epost.

Har du lyst til opprette lokallag der du bor? Ta kontakt med oss på epost.

Stjerne (*) betyr at arbeidet med området allerede er igangsatt.

Spre informasjon

 • Bygge opp og opprettholde foreningens nettside, med god, enkel og omfattende informasjon og råd om tøybleier og tøybleiebruk, rettet mot både nybegynnere, de som har vært tøybleiebrukere en stund, og andre interesserte.*
 • Lage brosjyre/flyer.*
 • Informasjonsspredning til helsestasjoner, barnehager o.l.*
 • Kontakt med media.*

For medlemmer

 • Tilby gode medlemsfordeler.*
 • Opprette lokallag.*
 • Lage arrangementer for medlemmer (og evt. andre), f.eks tøybleietreff o.l.
 • Tilby utlånspakker/prøvepakker med tøybleier.
 • Nyhetsbrev.

Tøybleieøkonomi

 • Oppfordre kommuner/renovasjonsselskaper til tøybleietilskudd.*
 • Jobbe for å fjerne moms på tøybleier, for blant annet å gjøre tøybleiealternativet ytterligere økonomisk konkurransedyktig (trykk her for å lese om og skrive under på vår underskriftskampanje).*
 • Gjennomføre gode utregninger for prissammenligninger mellom tøybleier og engangsbleier.

Miljø

 • Fremme miljøvennlig bruk av tøybleier.*
 • Kritiske og grundige gjennomganger av rapporter som undersøker tøybleier og engangsbleiers miljøpåvirkning.*
 • Oppfordre Sintef og andre norske instanser til å gjennomføre miljøundersøkelser på norske forhold (det finnes ingen slike i dag, kun rapporter basert på utenlandske forhold).*
 • Få oversikt over forholdene ulike tøybleietyper er produsert under.