Miljøvennlig behandling av tøybleier

Hvis du behandler tøybleiene riktig, er det miljøgevinst ved å bruke tøybleier fremfor engangsbleier. 

Å behandle tøybleiene miljøvennlig er å:
 • Vaske på 60 grader.
 • Vaske full maskin (gjerne sammen med annet tøy, som kluter og lignende).
 • Tørke utendørs så mye som mulig, og minst mulig bruk av tørketrommel.
 • Gjenbruke bleiene på flere barn.

Du kan også redusere miljøbelastningen ved å:

 • Kjøpe brukte tøybleier. 
 • Selge eller gi videre tøybleier du ikke lenger har bruk for.
 • Gjenbruke materialer til bleieinnlegg, som f.eks gamle ullklær, håndklær og sengetøy.
 • Velge vaskemaskin (og evt. tørketrommel) som er energieffektive (A+ eller mer er å foretrekke).
 • Hvis du må bruke tørketrommel, for eksempel ved dårlige tørkemuligheter i vintersesongen,
  ha helst tørketrommelen plassert i boligen på en slik måte at varmen gjenbrukes, f.eks ved
  å ha den på badet eller kjøkkenet i stedet for i en kald vaskekjeller.
 Andre elementer ved bleiestellet kan også gjøres miljøvennlig, f.eks ved å:
 • Bruke tøykluter i stedet for engangsservietter til vasking av barnet.
 • Bruke våtpose i stedet for plastposer til å oppbevare tøybleier i på tur.

En viktig tommelfingerregel er at all gjenbruk er miljøvennlig.
 
 
 
 
 

Forbrukeren innvirker på miljøpåvirkningen

I motsetning til med engangsbleier, der miljøpåvirkningen hovedsakelig avgjøres av produsenten og av avfallshåndteringen hos renovasjonsselskapet, er miljøpåvirkningen av tøybleier for en stor del opp til forbrukeren. Du som forbruker gjør miljøpåvirkningen mindre ved å behandle tøybleiene riktig, men det er også viktig å være klar over at du også kan behandle tøybleier «feil» i et miljøperspektiv. Det har dessverre dannet seg en myte om at engangsbleier og tøybleier er like miljøvennlige, men dette stemmer kun hvis man legger til grunn en feilbehandling av tøybleier. Å vaske på 90 grader hver gang og aldri gjenbruke bleiene til flere barn, er eksempler på feilbruk i et miljøperspektiv.

 

Tøybleiebruk gir deg en unik mulighet til å være miljøvennlig sammenlignet med engangsbleiebruk, og Norsk tøybleieforening oppfordrer deg til å bruke den muligheten.

Avfallsreduksjon og økonomisk støtte

Flere kommuner/renovasjonsselskaper gir økonomisk støtte til tøybleiebruk for å minske avfallsmengden, da engangsbleiebruk fører til omtrent 1 tonn avfall per barn. Visste du at en barnehage kan redusere avfallsmengden sin med omtrent 80% ved å bli en ren tøybleiebarnehage?

 
 Forskning på tøybleiers miljøpåvirkning
Det er vanskelig å måle miljøpåvirkningen av bleiebruk i et livssløpsperspektiv. Livsløpsperspektiv betyr at alle faktorer fra produksjon via bruk til avfallshåndtering tas med i regnestykket. Dessuten finnes det mange former for forurensning, og f.eks lav CO2-produksjon (som gjerne betegnes med begrepet global warming impact) trenger ikke bety at andre typer forurensning, som ulike kjemikalier, er tilsvarende lav. Svanemerket har slike livssløpsperspektiv de arbeider ut i fra når de regner ut om feks engangsbleier kan ha svanemerket på pakken. Da de mange steder i Norge brenner avfall har svanemerket valgt å se bort i fra det faktum at om du kaster en engangsbleie og den blir gravd ned i bakken tar det rundt 500 år før bleien blir fullstendig brutt ned! Det er selvmotsigende at det er nettopp renovasjons-selskaper som brenner avfall som gir tilskudd til tøybleier. Svanemerket legger vekt på at siden ikke forbrukeren ikke har mulighet til å påvirke  eller velge avfallshåndteringen av engangsbleier kan avfallet ikke tas med i regnestykket over miljøpåvirkningen.
 

Det er ikke gjort mye forskning på tøybleiers miljøpåvirkning i forhold til engangsbleier, og den forskningen som er gjort har ikke tatt høyde for alle faktorer ved engansbleiebruk og tøybleiebruk. Det vi har skissert over om miljøvennlig behandling av tøybleier baserer seg på den forskningen som finnes, men foreningen vil jobbe kontinuerlig med oppdatert informasjon om dette.

Hvis du bruker tøybleier en hel bleieperiode, for deretter å kaste dem i bosset etter endt bleieperioden, vil 30 tørre tøybleier som blir sendt til forbrenningsanlegg ha betraktelig mindre vekt og volum enn det antallet engangsbleier man forbruker i løpet av en bleieperiode. Tøybleiene vil også brenne bedre enn 6000 våte engangsbleier (ca 1-2 tonn) i produktets sluttfase.