Denne siden er et supplement til hovedsiden for temaet tøybleier og miljø. Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om tøybleier og miljø.

Vasking av fleeceklær fører til mikroplastavfall i havet. Bør jeg derfor styre unna bleier med fleece i?

Mikroplast er plastbiter som er mindre enn fem millimeter store. Ifølge Miljødirektoratet kommer mye av mikroplasten i havene fra plastavfall som er brutt ned, men mikroplast kommer også fra det vi til daglig bruker, slik som klær laget av syntetiske materialer (fra petroleumsprodukter). Rene naturmaterialer avgir ikke mikroplast. Alle materialer har imidlertid et miljøavtrykk, og hva som er best å bruke er ikke alltid enkelt å avgjøre, fordi det er mange faktorer som spiller inn, fra produksjon, gjennom bruk, til avfallshåndtering. Vasking av syntetiske produkter, som fleece, gir mikroplastavfall, men i valget mellom engangsbleier, som inneholder betydelige mengder plast som ikke kan gjenvinnes, og fleecebleier anser Norsk tøybleieforening det likevel som sannsynlig at fleecebleier i sum er mindre belastende for miljøet (se våre råd om miljøvennlig bruk av tøybleier). Mer forskning trengs på alle typer tøybleiebruk og engangsbleiebruk, og foreningen følger stadig grundig med på nye opplysninger om dette.

Avgir viskose (f.eks bambusviskose) mikroplast?

Viskose regnes ikke som et syntetisk materiale, men som et regenerert materiale (semisyntetisk). Viskose avgir ikke mikroplast, og Naturvernforbundet anbefaler derfor bruk av viskose fremfor bruk av syntetiske materialer (se forrige spørsmål). Informasjonen om andre typer partikkelforurensning fra viskoseprodukter spriker imidlertid, og foreningen jobber med å få klarhet i miljøpåvirkningen fra viskose. Uansett er tøybleier av viskose mindre belastende for miljøet enn engangsbleier som inneholder store mengder plast som ikke kan gjenvinnes.